Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP SET NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP SET

T: (0282) 250 2668

M zset@nku.edu.tr

W zset.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Psikoloji
Ana Bilim Dalı:Uygulamali Psikoloji
Doktora
Üniversite: İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PSİKOLOJİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2012-2016
Tez: Lezbiyen, gey biseksüel örnekleminde bağlanma stilleri ile arasındaki ilişkide içselleştirilmiş homofobi ve öz anlayışın aracı rolü (2016)
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/ UYGULAMALI PSİKOLOJİ
Öğrenim Yılları: 2010-2012
Tez:
Lisans
Üniversite: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
Öğrenim Yılları: 1988-1992
Tez:
Akademik Görevler
Yrd. Doç. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ / UYGULAMALI PSİKOLOJİ
2017-
Yrd. Doç. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ / UYGULAMALI PSİKOLOJİ
2016-2017
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / UYGULAMALI PSİKOLOJİ
2017-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / PSİKOLOJİ
2017-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Klinik Psikolog/Evlilik ve Aile Terapisti EGRA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 2010-2016
Psikolojik Danışman MEB KEPİRTEPE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 1995-2010
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Uygulamalı Psikoloji
Sosyal Psikiyatri ve Toplum Ruh Sağlığı
Kişilik Psikolojisi
Aile Psikolojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SET Z., Internalized Homophobia and Coming Out Process in Adolescence: A Case Report, Eastern Journal Medical Sciences, vol. 3, pp. 21-25, 2018.
Vaka Takdimi IM: Index Medicus Erişim Linki
2. ALTINOK A., ÖZER Ö., BAYOĞLU F., SET Z., ANNE-BABA ÇATIŞMASI: TÜRKİYE’DEKİ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİRDEĞERLENDİRME, Akademik Bakış Dergisi, pp. 329-345, 2017.
Derleme Makale EBSCO Erişim Linki
3. SET Z., ALTINOK A., In Lesbian, Gay and Bisexual Individuals: Attachment, Self-compassion and Internalized Homophobia: A Theoretical Study, Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, vol. 3, pp. 1, 2016.
Derleme Makale IM: Index Medicus Erişim Linki
4. SET Z., ALTINOK A., ŞİMŞEK Ö. F., The Mediator Role of Internalized Homophobia and Self-Compassion on the Link between Attachment Styles and Depression in Lesbian, Gay and Bisexual Individuals, International Journal of Human and Behavioral Science, vol. 2, 2016.
Özgün Makale ERIC Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Gabralı H. ., Birsen H. ., Set Z. ., Applied Social Science Research , Bölüm: The effect of internalized homophobia upon consuption habits of LGB individuals and their attidutes, Yayın Yeri: Verlag Dr.Kovac GmbH, Editör: Leyla Aydemir, 2018.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
2. SET Z., Sosyal,Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar CILT 2, Bölüm: ÇOCUĞU CİNSEL İSTİSMARA UĞRAMIŞ EBEVEYNLERİN GÖSTERDİKLERİ TEPKİLER ve ÇOCUKLARINA DESTEKLERİ, Yayın Yeri: Gece Publishing/ Gece Academy, Editör: Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI Doç Dr. Murat Cem DEMİR Dr. Öğr Üyesi Olcay TİRE Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Sena ARVAS Dr. Uğur Köksal Odabaş, 2018.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. SET Z., ERDİREN Y. O., Felsefi Danışmanlığın Önemi ve Ruh Sağlığına Etkileri, International Conference on Multidisciplinary Sciences (15.12.2018-16.12.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. SET Z., ERDİREN Y. O., Evlilik uyumu ile özgür irade ve belirlenimcilik arasındaki ilişki, 5. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu (25.10.2018-27.10.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. SET Z., BİLSEL ENGİN H., The Effects Of Internalized Homophobia Upon Consumption Habits of LGB Individuals and Their Brand Attitudes, II. International Social Sciences and Humanities Berlin Conference (17.05.2018-20.05.2018).
Özet bildiri
4. SET Z., Farklı Cinsel Yönelimlerde Homofobi Ve Ruh Sağlığı:Teorik Bir Çalışma, 4th Sarajevo International Social Sciences Conference (26.04.2018-29.04.2018).
Özet bildiri
5. SET Z., The Use of the Holistic Approach in Sexual Therapy: A Case Study, ” 4th Sarajevo International Social Sciences Conference (26.04.2018-29.04.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. Set Z., Ergenlik Döneminde İçsel Homofobi ve Açılma Süreci: Bir Vaka Çalışması, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Jongresi (18.04.2018-22.04.2018).
Özet bildiri
7. ALTINOK A., KILIÇ N., SET Z., An Investigation of the Mediating Role of Jealousy and Ruminative Thought Style in the Relationship between Romantic Relationship Obsessions and Compulsions and Relationship Satisfaction, 15th European Congress of Psychology 2017 (11.06.2017-14.06.2017).
Özet bildiri
8. KILIÇ N., ALTINOK A., SET Z., Relationships between Narcissism, Intentions towards Infidelity and Relationship Satisfaction: Attachment Styles as a Moderator, 8th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG-2017) (28.04.2017-30.04.2017).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. SET Z., ERGİN Ö., HIV Pozitif Tanılı Genç Yetişkinde Varoluşsal Zeminde Rorschach Testi Uygulaması (Rorschach Test And Its Implementatıon In Young Adult Wıth Hıv Posıtıve Dıagnosıs In Exıstantıal Background, IV.Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi (05.09.2018-07.09.2018).
Özet bildiri
2. SET Z. ., ŞİMŞEK Ö., LGB Bireylerde bağlanma stilleri ve depresyon arasındaki ilişkide içsel homofobi ve öz anlayışın aracılık rolü, 1.LGBT RUH SAĞLIĞI SEMPOZYUMU İSTANBUL (12.12.2015-13.12.2015).
Özet bildiri
Editörlükler
1. Humanitas Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık.
Uluslararası Dergi
2. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık.
Uluslararası Dergi EBSCO, DOAJ,CrossRef,Index Copernicus, Acarindex, Journal Factor, Open AIRE
Yayın Hakemlikleri
1. Border Crossing (21.12.2018-24.12.2018), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCO Erişim Linki
2. Kastamonu Eğitim Dergisi (05.11.2018-), Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
3. HUMANITAS- Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (07.05.2018-), Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi EBSCO
4. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi (Maltepe FEF Journal) (02.01.2018-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCO
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), Yer:İstanbul Medipol Üniversitesi, Düzenleyenler:İstanbul Medipol Üniversitesi, 15.12.2018-16.12.2018.
5´inci Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Yer:Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul, Düzenleyenler:Yıldız Teknik Üniversitesi, 25.10.2018-27.10.2018.
IV.Ulusal Rorschah ve Projektif Testler Kongresi, Yer:İstanbul, Düzenleyenler:Rorschah ve Projektif Testler Derneği, 05.09.2018-07.09.2018.
4th Sarajevo International Social Sciences Conference , Yer:Bosnia and Herzegovina, Düzenleyenler:International University of Sarajevo, 26.04.2018-29.04.2018.
4th Sarajevo International Social Sciences Conference , Yer:Bosnia and Herzegovina, Düzenleyenler:International University of Sarajevo, 26.04.2018-29.04.2018.
27. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Yer:Antalya, Düzenleyenler:Atatürk Üniversitesi, 18.04.2018-22.04.2018.
5.Adli Psikoloji/1.Adli Sosyoloji/1.Adli Felsefe Kongresi, Yer:Ankara Üniversitesi, Düzenleyenler:Ankara Üniversitesi, 12.04.2018-13.04.2018.
Tekirdağ Sosyoloji Günleri, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Düzenleyenler:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 14.11.2017-15.11.2017.
15th European Congress of Psychology , Yer:Amsterdam, Netherlands, 19.06.2017-23.06.2017.
8th World Conference on Psychology, Counseling and Guidence (WCPCG-2017), Yer:Antalya Türkiye, 28.04.2017-30.04.2017.
1.LGBT Ruh Sağlığı Sempozyumu, Yer:İstanbul, Bilgi Üniversitesi, Düzenleyenler:Bilgi Üniversitesi, 12.12.2015-.